Bolig

Mange ledige utleieboliger gjør markedet mer profesjonelt

Siste utleieprisoversikt fra Utleiemegleren for januar 2015 viser at det nå i snitt koster 8 5015 kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo. Dette er en nedgang på 6,3 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 1,1 prosent.

I snitt kostet det 11 551 kroner å leie en 2-roms leilighet i Oslo i januar 2015, dette er uendret fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 2,8 prosent.

En 3-roms leilighet i Oslo koster nå i snitt 14 363 kroner å leie i måneden. Dette er en oppgang på 4,9 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 1,8 prosent.

– Nå er det 2 250 ledige boliger i Oslo på finn.no. Dette er 400 flere ledige leiligheter enn samme tid i fjor, og utrolige 1100 flere ledige leiligheter enn samme tid i 2012. Dette skaper utfordringer i leiemarkedet. Vi kan nå trygt slå fast at det som for noen år siden var utleiers marked, nå er leietakers marked, sier daglig leder for Utleiemegleren Frogner, Geir Skogheim. Han legger til at fordelen ved dette er at standarden på det som leies ut nå er vesentlig høyere. Og at boliger med enkel eller dårlig standard blir stående ledige.

– Samtidig opplever vi at leietakere er mer bevisste og vet hva de vil ha, hva de skal betale, og stiller høyere krav til utleiere. Dette er bra og gjør leiemarkedet mer profesjonelt, sier Skogheim.

– Det store antallet ledige boliger til tross, leiemarkedet fungerer godt om dagen så lenge leieprisen samsvarer med standard på boligen, legger han til.

Stavanger:

I snitt kostet det 14 144 kroner å leie en 3-roms leilighet i Stavanger i januar 2015, dette er en oppgang på 3,6 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 4,9 prosent.

– Antall ledige boliger på Finn fortsetter å øke i Stavanger og ligger nå på rundt 630 ved inngangen til februar. Det har vært avgjørende å prise boligene rett for å få leid ut i januar, sier daglig leder for Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

– Men aktiviteten fra potensielle leietagere synes å ha tatt seg noe opp, slik at vi antar at antallet prisene vil holde seg stabile i kommende periode, og at antallet ledige boliger vil gå noe ned, legger han til.

Trondheim:

I Trondheim er utleieprisene stabile.

Romerike:

I snitt kostet det 9 813 kroner å leie en 2-roms leilighet på Romerike i januar 2015, dette er en oppgang på 6,6 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 9,4 prosent.

Bærum:

I Asker og Bærum er prisene stabile.

Det er rundt 300 ledige boliger til leie i Asker og Bærum, og kanskje er det dette som nå er normalt for markedet. Noe av grunnen til det høye antallet er at boligene står lenger ledige enn hva de ofte gjorde tidligere, noe som i stor grad skyldes litt for høye forventninger til leiepris i forhold til hva markedet er villige til å betale, sier daglig leder for Utleiemegleren Asker og Bærum, Tom Anders Andersen.

Med så mange boliger tilgjengelig for leietakerne der ute, vil prisene sannsynligvis presses noe nedover etterhvert på grunn av konkurransen, mener Andersen

– Vi opplever allerede en større etterspørsel etter litt større og dyrere boliger i sentrale områder, og der er det ikke like mye å velge i for leietakerne enda. Dette er jo et marked som ofte tar seg opp rundt påsketider, men trenden er at disse leietakerne er tidligere ute for å få tak i rett bolig til riktig pris, legger han til.

Bergen:

I snitt kostet det 14 275 kroner å leie en 3-roms leilighet i Bergen i januar 2014, dette er en oppgang på 6,5 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 2,8 prosent.

– En del store firmaer blant annet i oljebransjen nedbemanner eller har sluttet å ansette nye folk. Dette er firmaer som tidligere har leid mange boliger til ansatte, samt hatt god betalingsevne og –vilje. I kombinasjon med det høye utbudet av leieboliger har dette gjort at en del utleiere de siste månedene har måttet redusere prisen i forhold til det de fikk for utleieboligene sine for et år eller to siden, sier daglig leder for Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

Drammen:

I Drammen er utleieprisene stabile.

– Leieprisene har holdt seg stabilt i Drammen i januar. Det er fortsatt mange boliger til leie i regionen, men markedet har tatt seg betydelig opp igjen nå på nyåret med flere på visning.

Med mange boliger til leie preges markedet fortsatt av at det er selektivt og prissensitivt i form av at leietakerne har mye å velge blant, sier daglig leder Eivind Sveen i Utleiemegleren Drammen. 

You may also like