Diverse

Anleggsmaskiner og entreprenørdrift – viktigere enn du tror

I hverdagen er det lett å glemme den store jobben som gjøres av de mange anleggs- og entreprenørvirksomhetene rundt om i Norge. Det er fort gjort å ta for gitt at veier og annen infrastruktur blir oppgradert, at snøen er måket når du står opp om morgenen eller at det bygges nye boliger både i storbyer og på landet.

En bred bransje med variert virksomhet

Bedrifter med virksomhet innenfor anleggsarbeid og entreprenørvirksomhet driver med et bredt spekter oppgaver, også noe preget av sesonger. For enkelte selskaper kan vinteren være tiden for å skifte hydraulikpumpe og andre deler på maskinene, men for andre kan denne årstiden være en høysesong. Denne bredden fører også til at det finnes et stort service- og støtteapparat rundt anleggsbedriftene, slik at den nevnte hydraulikpumpen faktisk kan skiftes på dagen hvis det er nødvendig.

I tillegg fører denne bredden til at særlig mindre selskaper kan operere på en lønnsom måte, selv i takt med skiftende konjunktur og andre endringer i markedsbetingelser.

Selv skyløsninger bygger på fysiske anleggsprosjekter

I det siste har etableringen av større datasentre i Norge fått en god del oppmerksomhet. Det finnes delte meninger når det gjelder hvilke bedrifter og aktører som skal prioriteres ved slik utbygging, men i stort er det viktig å forstå at ulike apper og digitale tjenester faktisk må kjøres på fysisk infrastruktur.

I normal drift vil slike datasentre ikke sysselsette spesielt mange, men i en utbyggingsfase er bildet et helt annet. Det dreier seg tross alt om utbygging av svært store bygg, med tilhørende løsninger til oppvarming eller kjøling, transport, strøm og nettverksforbindelser. Derfor er det kanskje greit å sende en tanke til de som kjører anleggsmaskiner neste gang du åpner en av favorittappene dine. Det er til syvende og sist det tunge arbeidet på bakken som gjør det mulig å kjøre skytjenester, levere apper og skape fantastiske løsninger med avansert artifisiell intelligens.

You may also like