Diverse

Derfor er livslang læring viktig

Hvis man går 100 år tilbake i tid, så ville arbeidsmarkedet i Norge se veldig annerledes ut enn det, det gjør i dag. Typisk så overtok man gården eller yrket som ens foreldre hadde, og hvis man var en av de få heldige så tok man en utdannelse hvor man så jobbet i samme yrke hele livet. I dag ser det norske arbeidsmarkedet veldig annerledes ut. Revolusjonerende teknologi har gjort at globaliseringen går raskere enn noen sinne. I dag kan ikke de fleste bedrifter overleve gjennom utlukkende silotenkning. For at det skal skje vekst i bedriften, så må det ansettes ledere og medarbeidere med kompetanser som er basert på erfaring, men også utdannelse. Ettersom at verden endrer seg stadig, er det derfor også nødvendig med livslang læring hvis man skal holde seg attraktiv på arbeidsmarkedet. Livslang læring vil si at man tar kurser og utdannelser løpende, imens man holder seg helt eller delvis på arbeidsmarkedet. Nye utfordringer hos bedriftene, krever nemlig nye kompetanser for at utfordringene skal løses. Ønsker man å komme seg videre i karrieren kan det være lurt å sjekke ut utdannelsesprogrammene til INSEAD.

INSEAD er en av verdens beste business-skoler

INSEAD er en anerkjent business-skole med campuser i Singapore, Frankrike og Abu Dhabi. Skolen har et stort fokus på leder- og styreutdannelser som samsvarer med de globale utfordringer som businessverden står ovenfor. Utdannelsene er preget av internasjonale perspektiver med et særlig fokus på kultur. Det er nemlig ulike kulturer som preger handel mellom forskjellige land, og skolen gir sine studerende et unikt grunnlag for å kunne handle med aktører fra kulturer over hele verden. Tar man for eksempel deres Executive Management Programme får man kompetanser som toppleder, og blir en ytterst attraktiv kandidat til de høyeste stillingene innenfor internasjonal handel. Dette utdannelsesprogrammet gir noe som mange tilsvarende norske utdannelser ikke gir, nemlig et omfattende internasjonalt nettverk. Det og bygge sosiale nettverk med henblikk på samarbeid og handel er gull verdt for mange som jobber i en internasjonal bedrift. Det og ta en internasjonal anerkjent utdannelse gir både unike kompetanser og et verdifullt nettverk.

You may also like