Diverse

Derfor er markedsføring i den virkelige verden fortsatt viktig i en digital kontekst

I dag er digital markedsføring tilnærmet obligatorisk, både for små og store virksomheter. Mange kundereiser begynner på nett, og det er fort gjort å «forsvinne» hvis man ikke befinner seg på førstesiden hos Google. Samtidig er det viktig ikke å glemme at mange salg til syvende og sist faktisk skjer i den fysiske verden, og at markedsføring i «analog» form derfor fortsatt er relevant.

Salg av produkter og tjenester i et fysisk lokale

Hvis en virksomhet utelukkende leverer produkter og tjenester via netthandel, er det selvfølgelig mindre relevant med markedsføring i den fysiske verden. Hvis man heller selger sine produkter og tjenester i et fysisk lokale eller showroom, er enkle grep som plakater i klikkramme fortsatt svært relevante.

Det kan selvfølgelig være på sin plass å skape behov og kommunisere pris og verdiforslag digitalt, men samtidig vil det da også være relevant å drive med kjøpsutløsende aktiviteter i den fysiske verden. Med pris og produkt i en klikkramme på fasade eller vegg gir du kunden en siste «dytt» for å skape salg.

Fysisk markedsføring er særlig relevant for lokale virksomheter

Små og mellomstore lokale virksomheter kan selvfølgelig benytte seg av digital markedsføring, husk på at det i 2024 er enkelt å skreddersy budskap og lage målrettet innhold til et begrenset lokalt publikum. Å rette seg mot en liten gruppe vil dessuten gjøre digital markedsføring rimeligere, det er ikke noe poeng å konkurrere med nasjonale eller globale aktører.

Dessuten vil fysisk markedsføring, som for eksempel profilering av biler, plakater på idrettsarenaer eller fysiske plakater, per definisjon være målrettet mot et lokalt publikum. Det kan være kostbart for en større virksomhet å prøve å dekke et stort område med budskapet sitt, men det kan være overkommelig for en virksomhet som allerede har et relativt begrenset geografisk nedslagsfelt. Da er markedsføring i den virkelige verden fortsatt viktig i digital kontekst.

You may also like