Diverse

Dette bør virksomheten vite om det franske markedet

Frankrike er et stort land lokalisert i Sør-Europa og er hjem til over 66 millioner mennesker. Det sier derfor seg selv at Frankrike kan være et lukrativt marked for norske varer og tjenester. Det er likevel noen ting man som bedriftsleder bør tenke over innen man bestemmer seg for å satse på det franske markedet. Noe av det sier seg selv, i forhold til om det er plass til varen eller tjenesten på det franske markedet, men noe annet man også bør ta høyde for er språk- og kulturforskjellene. Hvert enkelt land og tilhørende folkesjel er unik, og ved å gå grundig til verks i de ulike prosjektfasene kan man sikre at ens vare eller tjeneste får et solid fotfeste på det franske markedet. Uansett om man ønsker å markedsføre norsk natur til franske turister eller et norsk produkt.

Språk og kultur

Selv om vi er forholdsvis gode til å både forstå og prate engelsk her til lands, så betyr det ikke at engelskkunnskapene i resten av Europa er like gode. Engelskkunnskapene til mange franskmenn kan i stor grad variere, og dette kan gjøre det vanskelig å markedsføre produktet eller tjenesten i landet. Selvsagt så er det sånn at man kan ansette en franskmann til å gjøre jobben, men dette er både dyrt og lite hensiktsmessig i begynnelsen. Har man tekstmateriale man vil ha oversatt til korrekt fransk så kan man med fordel for eksempel kontakte oversettelsesbyrået Diction. Har kan man nemlig få oversatt alt fra SEO tekster til kontrakter til korrekt fransk.

Når det kommer til fransk kultur så er det sånn at franskmenn har stor kjærlighet for sitt eget land og sin egen kultur. De kan kanskje virke som et litt lukket folkeslag, men dette kan også fortolkes som en viss stolthet de har over sitt eget land og kultur.

You may also like