Diverse

Enkle løsninger for forbruksartikler gjør hverdagen enklere for store og små bedrifter

Å identifisere sin egen kjernevirksomhet kan være en utfordring for mange bedrifter, men det er særlig små og mellomstore virksomheter som sliter med å prøve å gjøre «alt» helt på egen hånd. Det kan være naturlig i en oppstartfase, men etter hvert er det ofte fornuftig å prøve å spesialisere seg på det som er bedriftens kjernevirksomhet – og la andre ta seg av for eksempel håndtering av forbruksartikler og renhold.

Effektive innkjøp er første trinn

Å sørge for effektive innkjøp er det første trinnet for de fleste virksomheter. Det handler helt enkelt om å passe på at for eksempel tørkepapir, såpe og andre forbruksartikler er tilgjengelige til enhver tid. Det kan høres ukomplisert ut, men det kan være lett å glemme i en hektisk hverdag.

For større virksomheter kan det være aktuelt å inngå en avtale om automatisk levering eller regelmessig oppfølging med besøk og bestilling, men for mange kan det være mer enn nok å sette selve bestillingen i system. Ved å forholde seg til én profesjonell leverandør blir det enklere og raskere å bestille.

Betydningen av effektiv logistikk

Effektiv logistikk og lagerhåndtering er avgjørende for enhver bedrift, uavhengig av bransje og forretningsmodell. For en produksjonsvirksomhet eller logistikkaktør er det helt åpenbart kjernevirksomheter, for mange andre vil de små detaljene på lageret kunne få store konsekvenser for driften.

En kafe eller en frisør er gode eksempler på hvordan det som kan fremstå som typisk tjenesteyting egentlig også handler om logistikk, lagerdrift og håndtering av forbruksartikler. I kafeen er det kanskje relativt nærliggende å se for seg at for eksempel servietter og oppvaskmiddel er noe som må være på plass hver eneste dag. Samtidig er det ikke enkelt å drive frisørvirksomhet uten rengjøringsprodukter, og selv små forstyrrelser i logistikken kan få store konsekvenser. Derfor er enkle løsninger for forbruksartikler også helt avgjørende for både store og små bedrifter.

You may also like