Diverse

Enkle løsninger kan gjøre lagerdrift og logistikk mye mer effektiv

Alle selskaper kan ikke bruke penger på robotlager med artifisiell intelligens, for de aller fleste små og mellomstore norske virksomheter er det heller ikke nødvendig. Hvis du vil få bedre oversikt over lageret, kan det kanskje være nok med noen plastkasser og litt mer system?

Alt på riktig sted – enkelt og greit

Å gi hver eneste ting et bestemt sted vil være gunstig på praktisk talt alle lager. Orden gjør det enklere å få oversikt, samtidig som system og regler reduserer usikkerhet og unødvendig tidsbruk. Med enkle plastkasser kan du lage et system for store og små ting, som kan være et utgangspunkt for effektive prosesser.

Det er selvfølgelig nødvendig å tilpasse en slik løsning til selskapets unike behov, og for eksempel gjøre rom for fleksibilitet når det gjelder paller med varer. I tillegg er det helt avgjørende at systemet er mulig å følge opp, slik at det ikke raskt sklir ut. Et inntrykk av orden, men med en mengde avvik, være enda verre enn et komplett kaos.

Begrenset lagerbeholdning

Ingen selskaper tjener penger på å ha mye salgsvarer, reservedeler eller andre komponenter som samler støv på et lager. Mange bransjer er preget av prosesser der innsatsvarer leveres så tett som mulig opp på når det er behov for dem. En slik tilnærming gir mening i forhold til både effektivitet og redusert binding av kapital.

En så lav lagerbeholdning som mulig vil også per definisjon gjøre det enklere å drifte lageret, i og med at det helt enkelt er færre varer å holde orden på. Samtidig er det viktig at lageret fyller sin funksjon når det gjelder for eksempel å være en buffer ved uforutsette topper i salg eller produksjon. Mange selskaper har opplevd utforinger som følge av forsinkelser i global logistikk, noe som har vist hvor sårbare systemer basert på just-in-time kan være. Derfor er lokalt lager fortsatt viktig.

You may also like