Diverse

Gode verktøy og instrumenter er avgjørende for medisinsk utvikling

Innenfor moderne forskning og utvikling skjer en god del modellering og testing i digital form, men det finnes fortsatt grenser for hva som er mulig å gjenskape utelukkende med digitale modeller. Det gjelder særlig områder preget av komplekse sammenhenger, for eksempel medisinsk forskning og utvikling.

Mikroskoper er fortsatt relevante

Klassiske optiske mikroskoper har åpenbare begrensninger når det gjelder hva som er mulig å se for et menneske, selv med ekstrem forstørrelse. Samtidig er det fortsatt mange ulike typer mikroorganismer, vevsstrukturer og lignende som kan oppdages med et mikroskop. Et moderne mikroskop er derfor svært relevant både på legekontorer og når det gjelder utvikling av nye medisiner og behandlinger.

Når det gjelder bruk av mikroskoper innenfor forskning er ergonomi også et viktig aspekt, med tanke på at enkelte forskere kanskje vil bruke instrumentet i mange timer hver eneste dag. Derfor er mikroskoper for proffbrukere også laget med særlig fokus på ergonomiske løsninger og robust konstruksjon.

Korrekte måleverdier er svært viktig

Medisinsk forskning og utvikling har som oftest et helt konkret mål, for eksempel å utforske en ny type medisin eller måle effekten av en behandling. I slike sammenhenger er det selvfølgelig helt avgjørende at man kan stole på måleverdiene, og at måleutstyret leverer avlesninger som er konsekvente over tid.

Til veiing av prøver, ingredienser og andre materialer brukes ofte såkalte laboratorievekter. Denne kategorien vekter kan levere svært nøyaktige verdier, helt ned til milligrampresisjon. Slik presisjon legger noen begrensninger når det gjelder maksimal kapasitet, men de er svært velegnet til bruk i laboratoriet.

En annen interessant kategori vekter benyttes til å måle tørrvekten av en prøve. Det er mulig ved at vekten har en innebygget funksjon for å varme opp og tørke ut prøven, noe som da fjerner vanninnholdet i materialet. Et slikt måleinstrument kan også være svært nyttig til analyser av ulike prøver og materialer som benyttes til medisinsk forskning og utvikling.

You may also like