Diverse

Smarte løsninger gjør det enklere å drive lager på en effektiv måte

Effektiv lagerdrift kan være helt avgjørende for hvordan en organisasjon presterer i stort, derfor er det også viktig å ha høyt fokus på løsninger som legger til rette for strømlinjeformet drift. Bransje, virksomhetens størrelse og flere andre faktorer er åpenbart viktige å ta høyde for, men det finnes også noen felles prinsipper som er mer eller mindre allmenngyldige.

God oversikt med ryddig innredning

Et ryddig og oversiktlig lager vil gjøre det mye enklere for deg både å plassere varer på lageret, ha kontroll over lagerbeholdningen og sende ulike ferdigvarer, deler, råvarer eller komponenter videre til andre avdelinger eller kunder.

For en større virksomhet med omfattende lagervirksomhet kan det være nødvendig å ta i bruk støttesystemer, men for en mindre bedrift kan det være mer enn godt nok med gode hyller, kasser og andre mer «analoge» løsninger.

Helt enkle plastkasser & pallekasser gjør det mye lettere å holde styr på forskjellige ting, og i tillegg finnes det kasser som kan brukes ved levering. Såkalte pallekasser er et ypperlig alternativ for litt større lagre, der det er avgjørende å tilpasse oppbevaringen til standard palleformat.

Systemstøtte gir trygghet og skreddersøm

Automatisk beholdningskontroll og bestilling brukes av mange store varehandelsaktører, inkludert de store dagligvarekjedene. Et system som bestiller automatisk vil ta høyde for forventet salg, men i tillegg legges det til en sikkerhetsmargin for eventuelle avvik. Selv med denne sikkerhetsmarginen er det mange som vil oppleve at systemet bestiller lavere kvantum enn hva et menneske ville ha gjort, noe som fører til redusert lagerbeholdning.

Etter hvert som denne typen bestillingssystemer blir alt mer treffsikre, kan de også benyttes innenfor mange ulike bransjer. Det gir mange store fordeler, for eksempel med tanke på færre utsolgtsituasjoner og bedre likviditet. Husk på at en unødvendig stor lagerbeholdning vil binde betydelige mengder kapital, noe som påvirker både likviditeten i dag og virksomhetens resultat på lang sikt.

You may also like