Diverse

Tenk miljø fra A til Å når du kjøper kontorrekvisita

Alle organisasjoner trenger kontorrekvisita – praktisk talt uavhengig av selskapets eller foreningens størrelse. Mange ønsker å velge en mer klimavennlig tilnærming til innkjøp av kontorrekvisita, i form av en strategi som strekker seg mye lenger enn å ha en bunntekst i e-postsignaturen som sier noe om å tenke på miljøet før du skriver ut.

Velg etablerte og kvalitetssikrede leverandører og systemer

Noen organisasjoner velger å sertifisere eget miljøarbeid, for eksempel gjennom ordningen med såkalte «miljøfyrtårn». Det kan samtidig være en innfløkt prosess for et lite selskap, og beviste valg i hverdagen kan være et stykke på vei.

Lyreco er en av de ledende leverandørene av kontorrekvisita på det norske markedet. I tillegg har Lyreco en egen policy for miljøarbeid, som fastsetter prinsipper som selskapet benytter for å redusere egen miljøpåvirkning.

Det er vanskelig å vurdere miljøpåvirkningen til hvert enkelt produkt, og for innkjøpsansvarlig i en mindre organisasjon kan det være en helt umulig oppgave. Da er det nesten helt sikkert bedre å helt enkelt velge en leverandør med en profil som tilsier at innkjøpene i stort vil være et akseptabelt valg når det gjelder miljøpåvirkning.

Redusert ressursbruk – og gjenbruk der det er mulig

Et produkt kan være ekstremt «miljøvennlig» eller «klimanøytralt», men til syvende og sist vil det alltid være gunstigere å ikke kjøpe eller bruke produktet i det hele tatt. Det gjelder selvfølgelig ikke bare med tanke på miljø, men reduserte innkjøp vil også få direkte utslag på bunnlinjen.

Det dreier seg likevel ikke om å «spare seg til fant», ved å ende opp i situasjoner der ansatte står uten nødvendige arbeidsverktøy. Alle innkjøp bør helt enkelt vurderes opp mot nytteverdien til produktet. Kanskje er det for eksempel ikke nødvendig å kjøpe inn flere papirpermer, men heller velge nettbrettstøtter og annen kontorrekvisita som gjør det enklere for de ansatte å jobbe på en moderne, ergonomisk og samtidig også klimavennlig måte.

You may also like