Diverse

Vikinger – en unik og fascinerende del av Norges stolte historie

Norge har en lang historie, vikingtiden er en av de mest spennende og fascinerende tidsepokene. Med vikinger på oppdagelsesferd, og konger med navn som Bjørn Jernside, er det ikke rart at vikingtiden har inspirert både filmer og serier. Hver dag ser vi også fortsatt rester av vikingene i Norge, både gjennom historiske gjenstander, steder og moderne foreteelser.

Vikingtiden kort fortalt

Vikingtiden omfatter år 800 til 1050, og dette begrepet brukes da særlig om de nordiske land. I tillegg reiste vikinger selvfølgelig til mange andre land, slik at vikingtiden etterlot seg varige spor også helt andre steder. Vikingtidens begynnelse henger sammen med angrepet mot det engelske klosteret Lindisfarne. Dette angrepet fant sted i år 793, og det er vanlig å se på perioden fra omtrent år 750 som et tidsrom som la til rette for vikingferder og erobringer.

Vikingtiden ble ikke avsluttet med noe stort slag, avgjørende krig eller oppgjør mellom konger eller nasjoner. Det var heller etableringen av kirker, urbanisering og tettere integrasjon med andre europeiske land som førte til at de tidligere vikingrikene i Norden ble en del av det større europeiske bildet.

Opprinnelsen til begrepet «viking»

Det finnes flere forskjellige teorier bak hvor ordet «viking» egentlig kommer fra. Noen av de henger sammen med ordet vik som i bukt, og da med en betydning som i å gjemme seg eller trekke seg tilbake i en vik eller bukt for å angripe. Andre teorier viser til at «mann fra Viken» kan være en forklaring, men at dette begrepet så ble utvannet til generell sjørøver eller sjøkriger. Dessuten er det noen som mener at viking kan ha noe med distanse til sjøs å gjøre.

Uansett hva den nøyaktige opprinnelsen måtte være, vikingene spilte en stor rolle i hvordan Norge vokste fram som nasjon. Noen deler av vikingenes historie var brutal, men vikingtiden var også en tid med eventyr og oppdagelser.

You may also like