Diverse

Er det skadelig å bruke VR-briller?

VR-briller har blitt langt mer vanlig de siste årene, og det er mange som spør seg om det er skadelig å bruke VR-briller. Siden Virtual Reality er en forholdsvis ny teknologi har det blitt utført lite forskning. Dermed er det vanskelig å trekke sikre konklusjoner på om VR kan ha negative helseeffekter.

Er det farlig å bruke VR-briller?

Så hva sier forskningen som har blitt gjort på Virtual Reality? Så langt har vi ikke fått entydige svar på om det er farlig å bruke VR-briller. En undersøkelse ble utført av forskere på Leeds University i 2017. I denne undersøkelsen ble det funnet muligheter for av bruk av VR kan være skadelig for unge.

I forsøket deltok 10 gutter og 10 jenter i alderen mellom 8 til 12 år. Disse fikk spille ulike spill i 20 minutter på VR-headsetene HTC Vive, Oculus Rift og Google Cardboard. Her kom det frem at 2 av barna fikk problemer med dybdesynet etter å ha spilt. 1 annet barn fikk problemer med balansen.

Forskerne sier at de ikke kom frem til generaliserbare funn, men at det kan være interessant å forske videre på området. Denne undersøkelsen så også kun på kortsiktige effekter, og den kan derfor ikke si noe om langsiktige effekter fra bruk av VR-headset.

Ny forskning på VR og helseeffekter

Som nevnt er VR en ny teknologi, og derfor har forskningsmiljøene ikke hatt tilstrekkelig tid til å gjennomføre undersøkelser, dette gjelder spesielt for undersøkelser som ser på langtidseffekter. Samtidig blir VR mer og mer vanlig, det blir også innført i undervisning og på enkelte arbeidsplasser. Dette åpner opp for at forskerne snart kan få mer data og undersøke, noe som kan gi mer sikre svar på om VR har negative helseeffekter på barn eller voksne. Siden Virtual Reality har blitt veldig populært på kort tid kan vi forvente å kunne lese om dette i aviser som VG og Dagbladet, eller se det på nyhetssendinger fra NRK eller TV2.

Kjøp gode VR-briller

Et av problemene som trekkes frem med VR-briller er at disse ofte er tilpasset voksne brukere. Dette gjør at barn kan oppleve at VR-settene rett og slett er for store. Dermed vil øynene kunne måtte fokusere i uheldige vinkler siden skjermene i VR-headset er for langt fra hverandre for barn.

Akkurat hva som er gode VR-briller er selvsagt veldig subjektivt. Men, her kan vi nevne at de aller fleste produsenter av VR-headset anbefaler at kun eldre barn over 12 eller 13 år bruker dem. Et unntak er Nintendo Switch VR headset. Her kan barn fra 6 år og oppover bruke headsettet.

Følg med når barna spiller og legg inn pauser

Når barna spiller med VR kan de bli helt oppslukte av spillet, og da kan det bli vanskelig for dem å følge fastsatte grenser. Derfor er det viktig at det alltid er voksne tilstede som kan sikre at VR-headset ikke blir brukt i for lang tid. Å bruke VR-sett for lenge kan føre til problemer med symptomer på sjøsyke, dybdesyn og balansen.

You may also like