Helse

Promillemåler til hjemmebruk – flere forskjellige bruksområder

Det kan være flere forskjellige grunner til at du ønsker å ha en promillemåler tilgjengelig i hjemmet. Ulike bruksområder stiller også helt forskjellige krav til nøyaktighet, kapasitet og andre faktorer. Derfor er det greit å ha grunnleggende kunnskap om hvordan en promillemåler fungerer, og et forhold til hvilke krav du ønsker at promillemåleren skal oppfylle.

Brenselceller eller halvlederteknologi

Promillemålere på det norske markedet er i stort bygget på enten brenselcelleteknologi eller bruk av halvledersensorer. Ta en titt på https://test-deg.no/information/promillemaaler-10060/ for å få litt mer innsikt i de ulike alternativene og prisklassene. Kort fortalt er brenselceller mer nøyaktige:

  • En halvledersensor måler i utgangspunktet mengden alkohol i luften, men legg merke til at denne type sensor ikke er alkoholspesifikk. Det betyr at den også kan reagere på enkelte andre stoffer. Dessuten er sensoren ikke like nøyaktig som en brenselcelle, og er i tillegg ikke like konsistent.
  • En brenselcellesensor måler også mengden alkohol i luften, ved å gjøre om denne alkoholen til elektrisk strøm i en såkalt brenselcelle. I større skala kan faktisk slike brenselceller benyttes til å produsere energi, men i en alkomåler er poenget altså å måle de svært små mengdene elektrisk strøm som dannes. Denne teknologien er mye mer presis når det gjelder både å detektere alkohol, å måle korrekt nivå og å måle likt over tid.

Det finnes i tillegg enklere engangstester, basert på krystaller som skifter farge, men i promillemålere som kan brukes flere ganger er det de to teknologiene over som dominerer.

Begge teknologiene er relevante for hjemmebruk

Promillemålere til hjemmebruk kan være basert på enten halvledersensorer eller brenselceller, begge teknologiene er relativt rimelige. Brenselcellemålere er likevel en god del dyrere, fra omtrent to eller tre ganger prisen for en enkel halvledermåler. Derfor er det også viktig å ha et forhold til hva promillemåleren egentlig skal benyttes til.

  • En promillemåler med halvledersensor er hovedsakelig tiltenkt å gi et hint om hvorvidt du er påvirket av alkohol eller ikke. Den bør ikke benyttes til å ta avgjørelser i forbindelse med for eksempel bilkjøring, da nøyaktigheten er for lav. Dessuten vil en halvledersensor ikke være veldig konsistent over tid, og den er derfor heller ikke relevant når flere personers verdier skal måles.
  • En promillemåler med brenselcelleteknologi fungerer på samme måte som politiets alkomålere, og kan da også benyttes på samme måte. Forutsatt at promillemåleren benyttes som angitt i brukerveiledningen, kan en slik måler også benyttes ved beslutninger som gjelder bilkjøring. NB! Husk på at du uansett alltid har et eget ansvar for å ta en beslutning om hvorvidt du er skikket til å kjøre bil.

Det finnes altså ikke noen fasitsvar på eksakt hvilken type måler som er det korrekte valget for en privatperson, det er helt avhengig av den forventede bruken. Når det er sagt, har en promillemåler med brenselcelle selvfølgelig større nytteverdi – og kan da også benyttes i flere forskjellige situasjoner. Derfor er den sannsynligvis også det beste valget hvis du ikke er helt sikker på eksakt når, hvordan og til hva promillemåleren skal brukes.

You may also like