Helse

Svært mange unge synshemmede gis uføretrygd

34 prosent av svaksynte og blinde mellom 23 og 36 år har uførepensjon, viser en ny undersøkelse. Hele 44 prosent av dem som har uføretrygd, fikk det da de var 20 år eller yngre.

Norges Blindeforbund reagerer kraftig på tallene som kommer frem i undersøkelsen blant unge synshemmede om oppfølging av NAV, utført av Opinion AS.

– Vi er veldig bekymret over at det ser ut til at mange svært unge synshemmede får uføretrygd istedenfor bistand til å komme ut i arbeid. Uføretrygd skal være noe som gis når alle andre tiltak for å komme i jobb er prøvd. Imidlertid viser denne undersøkelsen at uføretrygd er det første tiltaket mange 18-åringer får. Da har man erkjent på et tidlig tidspunkt at mulighetene for å komme i arbeid er svært små, eller ikke tilstede, sier Unn Ljøner Hagen, leder i Norges Blindeforbund.

– Undersøkelsen viser også at mange som ikke er på uføretrygd, har fått forslag fra NAV om å søke uføretrygd. Hver tredje sterk svaksynte har fått dette forslaget fra NAV – selv om de selv ikke har valgt å søke om uføretrygd, sier Ljøner Hagen. Samtidig får noen avslag, og må klage på det.

Samtidig går det frem at alle i undersøkelsen ønsker arbeid.

– Sett i lys av dette, er det helt uakseptabelt at NAV ser uføretrygd som en god løsning for mange unge synshemmede, sier Ljøner Hagen.

Undersøkelsen viser dessuten at synshemmede oftere tar høyere utdanning enn folk flest. (49 prosent synshemmede i gruppen 23 til 36 år har høyere utdanning.)

– Dette viser at svaksynte og blinde er en viktig ressurs på arbeidsmarkedet, som må utnyttes bedre enn det som er tilfellet i dag, sier Ljøner Hagen.

Oppfordret til uføretrygd

Én av dem som har blitt oppmuntret til å uføretrygde seg i ung alder, er Mikael Bentsen (28) fra Sarpsborg i Østfold. For Mikael begynte det på videregående skole da han opplevde å få fritak i flere fag uten at han hadde bedt om det selv. Dette gjorde at han ikke fikk mulighet til å ta den utdanningen han ønsket, siden han manglet studiekompetanse. Etter videregående fikk han praksisplass i media. Til tross for dette, foreslo NAV at han skulle avslutte praksisplassen og ta uføretrygd da han var 19 år. Han sa nei takk til dette, men da han var 22 år sa NAV at han måtte velge mellom å gå på uføretrygd eller gå på sosialen – siden opplegg med arbeidsavklaringspenger ikke kunne videreføres.

– Jeg hadde i praksis ikke noe valg og sa ja til uføretrygd. Men jeg har hele veien ønsket å komme i ordinær jobb. Nå jobber jeg med radio og lydavis på timebasis og har et håp om å komme inn i fast jobb, men foreløpig har ikke det latt seg gjøre, sier Mikael.

Fakta

* Opinion-undersøkelsen viser at 34 prosent av synshemmede mellom 23 og 36 år har uførepensjon. Hele 44 prosent av dem som har uføretrygd, fikk det da de var 20 år eller yngre.

* Av de som har uføretrygd, opplever halvparten at NAV foreslo det som en løsning. Jo dårligere syn, jo flere i gruppen har uføretrygd.

You may also like