Økonomi

Slik kan sparing gjøre drømmene dine til virkelighet

De aller fleste nordmenn er klar over at sparing er lurt, men det er ikke alle som klarer å realisere spareplanene. Det kan finnes mange grunner til å spare: som en ekstra buffer i hverdagen, for å få råd til din hobby eller kanskje ekstra sparing til pensjonisttilværelsen. Uansett hva formålet med sparingen er, så begynner alt med å få oversikt over egen økonomi.

Velg spareform etter sparemål

Det finnes en rekke forskjellige spareprodukter på markedet. Enkelt forklart strekker de seg fra nedbetaling av gjeld, som noen mener er den sikreste spareformen, og helt opp til spekulative børsinstrumenter med risiko som ligner skrapelodd. For vanlige privatsparere er det likevel nedbetaling av gjeld, bankinnskudd, fond og enkeltaksjer som er de mest relevante spareformene.

Forskjellige spareformer har ulik risiko og tilsvarende ulik potensiale for overskudd. Det legger også føringer for hvilke spareformer som er relevante i en gitt situasjon. På kort sikt er bankinnskudd relevant, selv om renten kan være svært lav. Aksjer og fond har helt enkelt for stor risiko hvis du for eksempel har et års horisont. Det betyr at banksparing, eller nedbetaling av rammelån, er en fornuftig spareform når du sparer til neste års ferie.

Når det gjelder pensjonssparing, som kanskje er det sparemålet som har aller lengst tidshorisont, er aksjer og fond svært relevante. Over tid har disse spareformene gitt høyere avkastning enn banksparing, men med store svingninger. Husk at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidige resultater.

Aktivt forvaltet fond eller indeksfond?

Mange nordmenn velger fondsparing for å ta del av avkastningen i aksjemarkedet. Da er det mulig å velge mellom aktivt forvaltede fond, der en investor prøver å velge de beste aksjene, og indeksfond som slavisk følger alle aksjene på børsen eller i en utvalgt sektor. Det er mye som tyder på at indeksfond leverer like god avkastning over tid, og de har som regel lavere gebyrer.

You may also like