Derfor er god lagerdrift avgjørende for mange virksomheter

Annonse

Å starte opp og drive en bedrift er både krevende og risikofylt, husk på at mange nye og gamle selskaper går konkurs hvert eneste år. En bærekraftig forretningside, riktig markedsføring og et konkurransedyktig verdiforslag er het avgjørende, men det er også effektiv logistikk og fornuftig lagerdrift.

Mye begynner på lageret

Det er lett å hevde at alt skjer på «gulvet» ute i butikken eller i møtet med kunder i andre sammenhenger, men det betyr ikke at lageret er uviktig. Det gir lite mening å selge varer som ikke kan leveres, og selv den mest aggressive salgsstrategien kan ikke redde et selskap med betydelige svinnproblemer på lageret.

I bunn og grunn dreier seg svært mye om oversikt, i noen situasjoner vil enkle lagerhyller og god kontroll over hva som kommer inn og ut på lageret være nok. Det er selvfølgelig viktig å huske på at lager og logistikk fortsatt er støttefunksjoner, samtidig som investeringer på lageret kan gi store ringvirkninger andre steder innen salg og drift.

Outsourcing av lager og logistikk

Mange ledende selskaper velger å benytte seg av underleverandører til store deler av lagerdriften. Slike løsninger er relevante for både små og store bedrifter, med en rekke ulike tilnærminger:

  • Noen selskaper velger å la en logistikkpartner ta seg av all lagerdrift, logistikk og distribusjon. Varer kommer direkte til partnerens lager, og distribueres uten at bedriften som er selger gjør noe.
  • Andre virksomheter velger å benytte seg av tredjeparts distribusjonspartnere, eller la eksterne leverandører ta seg av spesifikke deler av lagerdriften.
  • Noen større virksomheter har også helt integrerte løsninger sammen med en logistikkpartner, for eksempel i form av egne skreddersydde lager av reservedeler og forbruksmaterialer.

En strategi basert på outsourcing kan være økonomisk fornuftig, og dessuten la selskapet fokusere mer på kjernevirksomheter. Likevel er det viktig å huske på hvor mye lagerdrift har å si for resultater på helt andre områder i selskapet.

You may also like