Kom i gang med effektiv lagerdrift – selv for små bedrifter

Reklame

For mange bedrifter er lageret selve hjertet i virksomheten, da det som skjer på lageret er helt avgjørende for verdiskapingen. Det gjelder åpenbart grossister, rendyrkede transportselskaper og flere andre bransjer, men det er viktig å huske på at lagerdrift utgjør en helt avgjørende støtteprosess for en svært stor andel av andre norske selskaper.

Positive og negative drivere innen lagerdrift

Det er selvfølgelig ingen som driver et lager for moros skyld, og derfor er det viktig å ha et forhold til hvordan lageret egentlig bidrar til at bedriften kan skape verdier. Når et selskap investerer i pallereoler eller annet utstyr til lageret, kan det dreie seg om flere ulike drivere:

  • En bedrift innen varehandel eller logistikk kan være helt avhengig av et godt fungerende lager for å kunne levere tjenester til kundene sine. Ved å utvide lageret er det mulig å tilby en tjeneste til flere kunder og få høyere inntekter.
  • Tilsvarende kan selskaper innen både produksjon og varesalg få problemer med både manglende innsatsfaktorer og utsolgtsituasjoner hvis lagerdriften ikke fungerer som den skal. Det betyr altså at god lagerdrift skal fjerne noe som i utgangspunktet er negativt.

Denne todelingen mellom positive og negative drivere kan også synliggjøres med lageret i en dagligvarebutikk: effektiv lagerdrift vil både forebygge utsolgtsituasjoner og svinn på lageret.

Tekniske løsninger og systemer

Hvilke tekniske løsninger og systemer som bør benyttes til lagerdrift er åpenbart helt avhengig av type bedrift og bransje. Det finnes en mengde ulike produkter å velge mellom, fra enkle logistikksystemer til integrerte moduler som passer sammen med økonomisystem og ERP-programvare.

Samtidig er det viktig å huske på at slike digitale verktøy til syvende og sist dreier seg om å bygge opp under tiltak på veien mot et enkelt mål: et ryddig og oversiktlig lager med riktig lagerbeholdning til riktig tid. Vanskeligere enn det er det ikke, det gjelder både små og store bedrifter.

You may also like