Derfor blir den globale produksjonen samtidig mer lokal

Denne artikkelen er en betalt annonse.

Global produksjon og handel har i stort bidratt til ekstrem verdiskapning, og gitt mange mennesker over hele verden tilgang til ulike goder. Samtidig har den globale logistikkflyten vist seg å være sårbar i perioder, noe som også har ført til at noen deler av den globale produksjonen sannsynligvis vil bli mer «lokal» i tiden fremover.

Avansert teknologi legger til rette for endringen

På noen områder har for eksempel norsk industri blitt mer eller mindre helt avhengig av produksjonskapasitet i andre land. Slik vil det selvfølgelig også være i fremtiden, men på enkelte felt åpner ny teknologi for nye muligheter.

Maskiner og utstyr til avansert produksjon, for eksempel såkalt trådgnisting med nøyaktighet som måles i tusendels millimeter, gjør en alt større del av jobben i industrien. Det fører til at mennesker ikke trenger å utføre de oppgavene som mennesker i utgangspunktet verken er særlig gode til eller liker særlig godt.

Samtidig fører denne dreiningen mot automatisering også til at lønnskostnader har mindre betydning når det gjelder valg av produksjonssted. Det kan heller være at produksjon i et land som Norge er gunstig takket være god tilgang til kompetanse.

Lokal fleksibilitet som konkurransefortrinn

Å flytte produksjon har en kostnad og risiko, det er ingen som gjør det «for moros skyld». Derfor må det også være at noen virksomheter kan se et konkurransefortrinn i å gjøre globalisert produksjon mer «lokal» i forhold til kunder og andre interessenter?

Det er kanskje særlig logistikkutfordringer, i noen tilfeller også kombinert med globale spenninger og handelskonflikter, som har ført til at noen organisasjoner ser på mer lokal produksjon som et konkurransefortrinn. Det er helt enkelt lettere å styre produksjon som skjer mer lokalt, samtidig som logistikken blir svært mye enklere. Samlet fører det til at mange virksomheter vil se på lokale produksjonsprosesser som attraktive, selvfølgelig kombinert med de fortsatt relevante fordelene som følger av globalisering og arbeidsdeling med andre.

You may also like