Virksomhet

Derfor er en LEI-kode viktig hvis man skal handle på finansmarkedet

For mange så kan det virke som om at nye lover og regler blir til, kun for å gjøre byråkratiet vanskeligere og mere omfattende. Selv om det ofte gjør mange ting litt mer vanskelig, så er det som oftest en god grunn til at lover, regler og retningslinjer blir lagd. I 2018 så ble de fleste EU og EØS land introdusert til LEI-koden. Dette er en unik kode som blir bygget opp av 20 tall og bokstaver for å kunne gi en finansinstitusjon, et pensjonsselskap eller lignende en unik identifikasjonskode. Hensikten med koden er at den skal gjøre det lettere for blant annet det norske Finanstilsynet å føre tilsyn med de mange tusen verdipapirer som blir kjøpt og solgt hver eneste dag.

Er man på utkikk etter en LEI-kode kan man enkelt gå inn på https://no.nordlei.org/ og både bestille, samt betale for en årlig opprettholdelse av LEI-koden.

Formålet er gjennomsiktighet på finansmarkedene

De siste ti årene har finansmarkedene vært i gjennom en global finanskrise som hadde enorme konsekvenser for store deler av jordens befolkning. Finans og samfunn henger tett sammen, og derfor har mange land sett seg nødt for å i større grad føre tilsyn og kontroll på at den handelen som foregår på finansmarkedene er innenfor de retningslinjer og lovlige rammer som blir satt. I 2012 ble derfor G20-landene enige om å innføre et globalt system som gjør det lettere å kunne identifiserer juridisk separate enheter. Senere ble dette til LEI-kode systemet. Bokstavene «LEI» står nemlig for «Legal Entity Identifier», og gjør arbeidet med å føre tilsyn mye lettere for alle land. Det varierer i grad av krav om å ha en LEI-kode, men de fleste land oppfordrer også forsikringsselskaper og pensjonskasser om å opprette en slik kode, fordi at det støtter opp om visjonen om gjennomsiktighet på finansmarkedene.

You may also like