Effektiv lageroptimalisering automatiserer manuelle prosesser

I dag er det fortsatt mange virksomheter som utfører prosesser på lageret manuelt slik de alltid har gjort, noe som ikke er en effektiv måte å drive fremtidens lager på. Det kan dreie seg om konkrete ting som f.eks. å fortsatt gå rundt med ordresedler på trykt papir man har lastet ned fra ERP-systemet. Når lageret vokser, blir dette som regel en ineffektiv og uhåndterlig måte å drive lageret på. Et effektivt WMS-system tar hensyn til ditt nåværende oppsett og kan enkelt integreres i det nåværende systemet. Det legges vekt på å gi en enkel overgang fra den eksisterende til den nye måten å drive et lager på.

Et WMS effektiviserer lageret med 25-40 %. Lageroptimalisering handler blant annet om å automatisere manuelle prosesser og gi de ansatte bedre arbeidsforhold. Automatisering av lageret gir allerede fra dag én mer fornøyde medarbeidere, da det blir lettere for dem å ha kontroll over og håndtere bestillinger raskt og effektivt.

Plukkfeil er kostbare på flere måter, og derfor er reduksjon i antall plukkfeil en viktig fordel med Apport WMS. Ved å automatisere de manuelle prosessene som gir mulighet for feil, sikrer WMS-systemet at feilplukk praktisk talt blir eliminert. Kundene er opptatt av å få levert riktig produkt til rett tid og sted. Hvis det gjøres feil, risikerer man at de begynner å lete etter en annen leverandør neste gang. Det er altså alfa og omega å ha et lager som fungerer optimalt.

Lagersystem for nettbutikk kan integreres med eksisterende system

Et lagersystem for nettbutikk gir et effektivt og intuitivt system som enkelt kan skaleres etter behov. Ved å automatisere lageret oppnår man sporbarhet og effektiv plukking. Dette er en nødvendighet hvis man vil ha et konkurransedyktig lager som kan holde tritt med utviklingen.

Ved å integrere et lagersystem i nettbutikken kan du redusere feilleveranser og dermed leve opp til kundenes forventninger. Apport Systems WMS kan enkelt integreres med kjente e-handelsplattformer som Shopify, WooCommerce, Prestashop og Magento. I praksis betyr dette at lagersystemet for nettbutikken sender bestillinger via nettsiden direkte til håndterminalen på lageret. Lagermedarbeiderne kan enkelt fullføre bestillinger ved hjelp av skjermen på enheten de har med seg i hånden.

Effektiv lagerlogistikk er avgjørende innen netthandel

Netthandelssegmentet er preget av høy vekst og fokus på rask omsetning og levering av varer. Kontinuerlig optimalisering av logistikk og lager er nødvendig for å henge med. Netthandel er preget av tøff konkurranse. For å være konkurransedyktig, må man ha et WMS-system som gjør at man er tilpasningsdyktig og effektivt kan håndtere sesongsvingninger og en fremtidig vekst.

Netthandel er underlagt strenge lovbestemmelser og stiller høye krav til virksomhetenes cash flow. Kontroll over lagerstyring av produkter og deres salgbarhet er avgjørende for å overleve. Det er viktig å ha et effektivt WMS som er skalerbart. Et smart lagerstyringssystem gir medarbeiderne gode arbeidsforhold. Det reduserer antall feil, noe som gir både økt motivasjon og større effektivitet i hverdagen. Fremtidens lager trenger et effektivt WMS-system som kan holde tritt med de stadig nye trendene i samfunnet.

You may also like