Virksomhet

En lederutdannelse påvirker bedriftens bunnlinje

Noen vil si at i dag blir man aldri ferdig utdannet. Det skjer utviklinger innenfor teknologi, handel, og produksjon som gjør at man som leder også bør oppdatere seg på ny kunnskap og innovasjon. De beste lederne er ofte de som hele tiden videreutdanner seg, og dermed oppdaterer sine kompetanser. Kompetanser kan være mange ting, og som leder er det viktig at man både har kompetanse innenfor det feltet man arbeider i og de menneskene man skal lede.

Er man leder i en bedrift som også opererer i utlandet kan det være smart med en utdannelse med internasjonal kompetanseutvikling for ledere. Det er nemlig mange ting man skal ta hensyn til når man er en del av et internasjonalt marked. Skal man ta en utenlandsk lederutdannelse så må man også ta den i utlandet. Det er mange universiteter og institutter som tilbyr lederutdannelse, og det kan være litt av en jungel å finne rundt i. Det kan være smart å velge en anerkjent utdannelse, og man trenger ikke alltid å reise langt for å finne det. Scandinavian Executive Institute tilbyr i samarbeide med noen av verdens beste business skoler, internasjonal lederutdanning, styreutdanning og nettverk. De samarbeider blant annet med INSEAD og IMD executive som er kanskje verdens mest anerkjente handelsskoler. Les mer på www.se-institute.no.

Hvorfor skal man velge utenlandsk lederutdannelse?

En internasjonal anerkjent lederutdannelse kan gi en ekstra fordel, både hvis man vil stige i gradene i bedriften og hvis man vil være attraktiv på arbeidsmarkedet. Hvis man jobber i en internasjonal bedrift og ønsker å både få lederansvar og høyere lønn så kan en anerkjent lederutdannelse gjøre at man blir en attraktiv kandidat. Ønsker man å få et topplederstilling i en internasjonal virksomhet så bør man også ta en internasjonal utdannelse, så arbeidsgiveren vet at man er kvalifisert til å utføre jobben.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like