Virksomhet

Moderne industriproduksjon åpner for mange nye muligheter for norske selskaper

Denne artikkelen er en betalt annonse.

I en lang periode ble store deler av den norske industriproduksjonen bygget ned, fordi produksjon i Norge ikke var konkurransedyktig sammenlignet med lavkostland med svært lave lønninger. Denne utviklingen har selvfølgelig ikke snudd helt i 2023, men det finnes noen tegn til at det begynner å bli mer attraktivt med produksjon i Norge.

Automatisering er nøkkelen

Det vil alltid finnes land med lavere lønnsnivå enn i Norge, og vi ser fortsatt hvordan selskaper søker seg til land med lave lønninger når det gjelder manuell produksjon. For eksempel er det noen selskaper som har flyttet produksjon fra Kina til land med enda lavere lønnsnivå.

For norsk industri er det umulig å konkurrere på dette punktet, men alt høyere grad av automatisering kan føre til at norsk produksjon blir mer konkurransedyktig. I dag kan de aller fleste industriprosesser, fra dreiing og kutting til lasersveising og montering, utføres med maskiner. Det fører til at forskjeller i lønnskostnader ikke er en like avgjørende faktor.

CAD og CAM som gir strømlinjeformet produksjon

Å utvikle produksjonsprosesser med høy grad av automatisering dreier seg også om å bruke systemer og hjelpemidler som snakker sammen, og som utgjør en integrert helhet. Forskjellen mellom CAD og CAM er en god visualisering av hva det handler om. CAD betyr designprosesser som er støttet av dataverktøy, samtidig som det fortsatt kan finnes mer eller mindre manuelle trinn når det gjelder enten programmering av utstyr eller selve produksjonen.

CAM er på den andre siden en helt integrert prosess, en datastøttet produksjonsprosess. Det betyr at alt skjer digitalt, fra selve designet til programmering og drift av maskiner. En slik tilnærming gir helt nye muligheter for norske selskaper, både når det gjelder produktsortiment, produksjonskostnad og tidsbruk. Ved å integrere CAM-systemer er det helt enkelt mulig for mange norske selskaper å tilby et produkt som kan matche leverandørene i lavkostland på pris – med høyere kvalitet.

You may also like