Virksomhet

Viktige tiltak når man etablerer en virksomhet

Dersom man ønsker å etablere sin egen virksomhet, er det essensielle faktorer man må ta stilling til. Skatte- og avgiftsmessige tiltak vil alltid være relevante. Dette gjelder også når utenlandske nøkkelpersoner og interessenter skal operere i Norge. Først skal man identifisere hvilke skattemessige konsekvenser og muligheter som ligger til grunne for sin nye virksomhet. Herfra kan man velge den mest hensiktsmessige organisasjonsformen å operere fra.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like